* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 55- od 31.10.2022.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 55

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 54- od 27.09.2022.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 54

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 53- od 22.08.2022.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 53

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 52- od 29.07.2022.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 52

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 51- od 30.06.2022.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 51

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 50- od 31.05.2022.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 50

* ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA - od 15.05.2022.godineOdluka o prinudnom otkupu akcija od 15.05.2022.godine

* ZAKLJUČAK O PREKIDU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA - od 07.05.2022.godineZAKLJUČAK O PREKIDU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA - od 07.05.2022.godine

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 49- od 30.04.2022.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 49


* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 48- od 31.03.2022.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 48

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 47- od 28.02.2022.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 47

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 46- od 31.01.2022.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 46

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 45- od 31.12.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 45

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 44- od 30.11.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 44

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 43- od 31.10.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 43

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 42- od 30.09.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 42

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 41- od 31.08.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 41

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 40- od 31.07.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 40

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 39- od 30.06.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 39

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 38- od 28.05.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 38

* ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE IGM TRUDBENIK ZA 23.06.2021ODLUKA O SAZIVANJU SEDNICE SKUSTINE IGM TRUDBENIK ZA 23.06.2021

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 37- od 30.04.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 37

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 36- od 31.03.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 36

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 35- od 28.02.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 35

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 34- od 31.01.2021.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 34

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 33- od 29.12.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 33

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 32- od 30.11.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 32

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 31- od 31.10.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 31

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 30- od 30.09.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 30

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 29- od 31.08.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 29

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 28- od 29.07.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 28

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 27- od 25.06.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 27

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 26- od 11.06.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 26

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 25- od 30.04.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 25

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 24- od 26.03.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 24

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 23- od 24.02.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 23

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 22- od 20.01.2020.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 22

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 21- od 18.12.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 21

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 20- od 26.11.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 20

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 19- od 21.10.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 19

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 18- od 17.09.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 18

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 17- od 16.08.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 17

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 16- od 24.06.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 16

* ODLUKA O SAZIVANJU PONOVLJENE SEDNICE SKUPŠTINE IGM TRUDBENIK ZA 22.07.2019ODLUKA O SAZIVANJU PONOVLJENE SEDNICE SKUSTINE IGM TRUDBENIK ZA 22.07.2019

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 15- od 21.06.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 15

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 14- od 20.05.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 14

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 13- od 22.04.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 13

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 12- od 26.03.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 12

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 11- od 27.02.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 11

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 10- od 31.01.2019.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 10

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 9- od 24.12.2018.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 9

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 8- od 27.11.2018.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 8

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 7- od 25.10.2018.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 7

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 6- od 28.09.2018.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 6

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 5- od 16.08.2018.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 5

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 4- od 11.07.2018.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 4

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 3- od 08.06.2018.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 3

* IZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 2- od 08.05.2018.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 2

* IZVESTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRSENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 1- od 11.04.2018.godineIZVEŠTAJ NEZAVISNOG STRUČNOG LICA O IZVRŠENOM NADZORU NAD UPPR BROJ 1

* UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE IGM TRUDBENIK AD BEOGRAD-Prečišćeni tekst izmenjenog i dopunjenog plana od 24.07.2017.godineUPPR-PREČIŠĆENI TEKST IZMENJENOG I DOPUNJENOG PLANA OD 24.07

* UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE IGM TRUDBENIK AD BEOGRADPLAN REORGANIZACIJE IGM TRUDBENIK AD BEOGRAD


NOVOSTI

Godina
Datum
Događaj
2019.
11.07

ODLUKA O SAZIVANJU PONOVLJENE SEDNICE SKUPŠTINE IGM TRUDBENIKODLUKA O SAZIVANJU PONOVLJENE SEDNICE SKUPŠTINE IGM TRUDBENIK ZA 22.07.2019

2018.
29.05

Odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine za 29.06.2018ODLUKA O SAZIVANJU SKUPSTINE 29062018.pdf

2017.
30.06

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-04 do 12-06-2017Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-01 do 31-03-2017.pdf

2017.
16.05

Odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine za 19.06.2017ODLUKA O SAZIVANJU SKUPSTINE 19062017.pdf

2017.
10.05

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-01 do 31-03-2017Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-01 do 31-03-2017.pdf

2017.
07.02

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-10 do 31-12-2016Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-10 do 31-12-2016.pdf

2016.
01.10

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-07 do 30-09-2016Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-07 do 30-09-2016.pdf

2016.
01.07

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-04 do 30-06-2016Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-04 do 30-06-2016.pdf

2016.
05.05

Odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine za 29.06.2016ODLUKA O SAZIVANJU SKUPSTINE 2906.pdf

2016.
01.04

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-01 do 31-03-2016Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-01 do 31-03-2016.pdf

2016.
01.01

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-10 do 31-12-2015Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-10 do 31-12-2015.pdf

2015.
01.10

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-07 do 30-09-2015Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-07 do 30-09-2015.pdf

2015.
27.07

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-04 do 30-06-2015Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-04 do 30-06-2015.pdf

2015.
19.05

Odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine za 19.06.2015ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE GODSKUPSTINE1906.PDF

2015.
30.04

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-01 do 31-03-2015Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-01 do 31-03-2015.pdf

2015.
05.02

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-10 do 31-12-2014Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-10 do 31-12-2014.pdf

2014.
18.11

Odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine za 09.12.2014ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPSTINE0912.pdf

2014.
31.10

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-07 do 30-09-2014Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-07 do 30-09-2014-1.pdf

2014.
09.08

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-04 do 30-06-2014Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-04 do 30-06-2014.pdf

2014.
09.06

Odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine za 30.06.2014ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE GODSKUPSTINE.PDF

2014.
28.04

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-01 do 31-03-2014Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-01 do 31-03-2014.pdf

2014.
24.02

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-10 do 31-12-2013Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-10 do 31-12-2013.pdf

2013.
03.12

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-07 do 30-09-2013Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-07 do 30-09-2013.pdf

2013.
03.09

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-04 do 30-06-2013Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-04 do 30-06-2013.pdf

2013.
15.05

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-01 do 31-03-2013Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-01 do 31-03-2013.pdf

2013.
30.01

Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-10 do 31-12-2012Izvestaj o sprovodjenju plana od 01-10 do 31-12-2012.pdf

2012.
04.10

Izvestaj o sprovodjenju plana od 11-06 do 30-09-2012Izvestaj o sprovodjenju plana od 11-06 do 30-09-2012.pdf

2012.
10.08

Odluka o sazivu vanredne Skupstine IGM Trudbenik za 03.09.2012 Odluka o sazivu vanredne Skupstine IGM Trudbenik za 03.09

2012.
22.06

Odluka o sazivu vanredne Skupstine IGM Trudbenik za 28.06.2012 Odluka o sazivu vanredne Skupstine IGM Trudbenik za 28.06